Skip to main content

Ernst Willem Jan Bagelaar

Welkom op de website over het werk van de kunstenaar Ernst Willem Jan Bagelaar (geboren Eindhoven, 1775; overleden Son, 1837). Deze website beoogt zoveel mogelijk een totaaloverzicht te geven van alle door Bagelaar gemaakte tekeningen, etsen en schilderijen. Mocht u werk van Bagelaar in uw bezit hebben, laat het ons dan weten.

Ernst Willem Jan Bagelaar (roepnaam Jan) wordt op 16 september 1775 geboren te Eindhoven. Al op veertienjarige leeftijd gaat hij als cadet in krijgsdienst. Hier doorloopt hij achtereenvolgens de rangen cadet, tweede en eerste luitenant, kapitein, om uiteindelijk als majoor op veertigjarige leeftijd in 1815 de dienst te verlaten. In zijn diensttijd maakt Jan verschillende veldtochten mee. Deze brengen hem ondermeer in Staats-Vlaanderen en Walcheren (1792-1795), Duitsland (1796), Texel (1797), Noord-Holland (1799), Duitsland en Oostenrijk (1800-1801), Duitsland (1805), Pruissen (1806-1808), Zeeland (1809) en nog eens Duitsland in de buurt van Hamburg (1813-1814). Al op vrij jeugdige leeftijd blijkt hij aanleg voor tekenen te hebben. Tijdens zijn veldtochten maakt hij vele tekeningen, meestal landschappen.

In 1802 maakt Jan Bagelaar zich de etskunst meester. Vele tekeningen van eigen hand maar ook die van andere kunstenaars legt hij in etsen vast. Hij etst niet alleen maar probeert ook de techniek van het etsen te verbeteren. De verhandeling die hij hierover houdt, levert hem in 1816 een zilveren erepenning op van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij. In 1820 wordt Jan Bagelaar benoemd tot lid der Koninklijke Maatschappij van Beeldende Kunsten te Gent.

In de loop van 1821 gaat hij bij zijn broer Hendrik in Son wonen, waar hij in 1837 komt te overlijden. Men verdenkt zijn huishoudster en haar nicht ervan hem te hebben vergiftigd, maar de rechter spreekt de verdachten vrij. Naast vele tekeningen heeft Jan Bagelaar ongeveer 200 etsen gemaakt. Van vele etsen zijn meerdere staten bekend. De meeste etsen maakte hij na zijn pensionering in 1815 tot zijn verhuizing naar Son in 1821. Vanaf zijn verblijf in Son is hij zich steeds meer op het schilderen toe gaan leggen. In diverse musea in binnen- en buitenland worden etsen van Jan Bagelaar bewaard.